Въпрос 1/8

През коя година е осъществен първия разговор по GSM в България?